גירושין בשיתוף פעולה

גירושין בשיתוף פעולה – Collaborative Divorce

דף הבית » גירושין בשיתוף פעולה - Collaborative Divorce

זהו הליך חדשני אשר נועד לאפשר לבני הזוג לפרק את התא המשפחתי בראיית המשפחה כולה, ברגישות ובתמיכה, ולהביא את בני הזוג, בסופו של התהליך, לכדי הסכם מחייב.

כמו הליך הגישור, גם הליך זה הינו וולונטארי וניתן להפסקה על ידי כל אחד מהצדדים בכל רגע נתון. הליך ה Collaboration מבוסס על מודל של עבודה בצוות מקצועי רב תחומי המורכב משני עורכי דין וממומחים מדיסציפלינות שונות המותאמות לנסיבות המיוחדות של התא המשפחתי וצרכיו (מטפלים זוגיים, מטפלים בילדים ובמשפחה ויועצים פיננסיים).

שילוב זה של אנשי מקצוע מאפשר הגנה משפטית ותמיכה רגשית מירבית, ומתן אפשרות לכל המעורבים בתהליך להשפיע על מהלכו ולתרום להצלחתו.

במסגרת הסכם הcollaboration – מתחייבים בני הזוג שלא לפנות לערכאות משפטיות במהלך ההליך ולפעול יחד עם אנשי המקצוע לגיבוש הסכם מחוץ לכותלי ביהמ"ש.

אנשי הצוות המקצועי מצידם מחויבים, במקרה של הפסקת ההליך על ידי מי מהצדדים, לא לייצג את הצדדים בהליך משפטי. באופן זה כל האנרגיה מכוונת להשגת פתרונות המספקים את כל המעורבים בתהליך.

תפקידו של כל אחד בקבוצה לבטא ולשקף לכל המעורבים בתהליך את צרכיו ורצונותיו של כל צד וביחד, תפקידה של הקבוצה הוא לבנות הסכם כולל אשר יעגן את צרכיהם והסכמותיהם, העתידיים והעכשוויים, של בני הזוג וילדיהם בתהליך הפרידה ויעניק להם מענה ראוי והוגן.