להקדים תרופה למכה

הסכמי ממון וגירושין

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין

הסכם ממון בין בני זוג הינו הסכם שמטרתו להסדיר את מערך יחסיהם הממוניים של בני הזוג במהלך חייהם המשותפים וכן במקרה של פרידה או פטירה של אחד מבני הזוג.

הסכמי ממון הנעשים בין בני זוג נשואים, יש לאשר בבית המשפט או בבית הדין הרבני, שאחרת, אין להם תוקף.

הסכמי ממון אחרים אינם מחייבים אישור בית משפט או בית הדין הרבני, שכן חוק יחסי ממון בין בני זוג, אינו חל עליהם, אולם במרוצת השנים האחרונות, קיימת נטייה הולכת וגוברת לאשר גם הסכמים כאלה בבית המשפט, וזאת על מנת לחזק את תוקפם המחייב.

תוכנו של הסכם ממון, משתנה ממקרה למקרה, הן בשל צרכיהם של הצדדים ונסיבותיהם השונות והן בשל השוני בדין החל על סוגים שונים של בני זוג: גבר ואישה, בני זוג חד מיניים, בני זוג בזוגיות "בסיבוב שני" וכיוצ"ב.

"ניסיון החיים מלמד כי תנאים שהושגו באמצעות הסכם, מקוימים על ידי הצדדים באופן טוב יותר מתנאים הנכפים מכוחו של פסק דין"
שוחט שאוה, סדר הדין בבית המשפט לענייני משפחה (2009) עמ' 364

 

חשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם הממון

כדי להגשים את המטרות שביסודו של הסכם הממון חיוני לערוך צוואות לשני בני הזוג. הסכם הממון מסדיר את חלוקת הנכסים בין בני הזוג במקרה של פרידה או מוות של אחד מהם חו"ח. בהסכם ממון לא ניתן לקבוע מי יירש את אותם נכסים השייכים לבן הזוג שנפטר. עניין זה ניתן להסדרה בצוואה בלבד.

במקרה של הסכם ממון ללא צוואה, בן הזוג הנותר בחיים זכאי לקבל, בנוסף לחלקו בנכסים, גם חלק נוסף מרכושו של בן הזוג הנפטר, בהתאם לקבוע בחוק הירושה. על מנת ליצור משטר חלוקה שונה מהקבוע בחוק יש לערוך צוואה.