להקדים תרופה למכה

הסכם בין זוגות חד מיניים

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הסכם בין זוגות חד מיניים

מי העלה על דעתו עד לפני מספר שנים, לעסוק בסוגיה של משפחה חד מינית. היציאה מהארון התקבלה ברגשות מעורבים. כמו בכל קהילה חברתית יש מי שתומך ומחבק את התופעה ויש מי שמתנגד לה בחריפות מטעמים דתיים, ערכיים וחברתיים.

הממסד המשפטי מגלה פתיחות, התחשבות והבנה וקובע בפסיקותיו המשפטיות המתבססות בעיקרן על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את הלך הרוח הליבראלי, הדמוקרטי והאנושי, שסולל את דרכן של משפחות חד מיניות לבוא בקהל ישראל כמו כל משפחה רגילה אחרת.

בעקרון, החובות והזכויות של זוגות חד מיניים, לרבות מעמדם המשפטי, הושוו לאלו של ידועים בציבור. יחד עם זאת, עדיין ישנה הבחנה בחוק, בין ידועים בציבור לבין בני זוג מאותו מין, הבחנה שבאה לביטוי מובהק בכל הקשור למס הכנסה, נקודות זיכוי וכדומה ובנוסף, לזכויות נלוות מהמוסד לביטוח לאומי.

כן מתעוררת השאלה אשר לא הוכרעה סופית בפסיקת בתי המשפט, האם בני זוג מאותו מין אכן נחשבים לבני משפחה לצורך אישור הסכם ממון כקבוע בחוק בית המשפט לענייני משפחה.

להסכמי ממון בין בני זוג מאותו מין נודעת חשיבות מיוחדת. כאמור, מדובר בתחום ייחודי שהחוק ופסיקת בתי המשפט טרם הסדירו, ומשכך קיימת אי ודאות רבה לגבי השאלה כיצד יפסקו בתי המשפט במקרה של מחלוקות.

משום כך, ועל מנת ליצור ודאות כלכלית לגבי מערכת היחסים שבין בני זוג מאותו מין, חשוב להתייעץ עם מומחים בתחום מיוחד זה, ולוודא מבעוד מועד ניסוח הסכם ממון/חיים משותפים המתאים לנסיבות העניין ואשר יאזן בדרך הולמת את זכויות הצדדים בנושאים שונים כגון: אפוטרופסות, הסדרי ראייה, חלוקת רכוש וכיוצ"ב.

הרחבה לעניין התנאים והחשיבות של הסכם הממון ראה "הסכם ממון בין ידועים בציבור".

לחשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון ראה "הסכם ממון".