להקדים תרופה למכה

הסכם גירושין

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר את משטר היחסים שיחול על בני הזוג לאחר הגירושין והוא משתנה ממקרה למקרה ומזוג לזוג בהתאם לנסיבותיהם וצרכיהם.

הסכם גירושין טוב, קובע מתווה ברור של זכויות הצדדים וחובותיהם במתן מענה לסוגיות כגון: משמורת ילדים, חינוכם, הסדרי ראייה, מזונות, מדורם של הילדים, חלוקת רכוש בין בני הזוג ומנגנון לפתרון מחלוקות עתידיות.

הליך הגישור מאפשר לבני הזוג להגיע להסכם גירושין מבלי לעבור את דרך הייסורים של הליך משפטי יקר, ארוך ופוגע.

המגשר המשפטן מאפשר לבני הזוג במסגרת הליך הגישור, לבנות הסכם גירושין אשר עומד בתנאי החוק ומטפל בכל אותן סוגיות הנדרשות בדן ואלה שניסיון החיים מלמד כי צפויות להתעורר בעתיד.

הסכם גירושין יש לאשר בבית המשפט או בבית הדין הרבני על מנת להקנות לו תוקף מחייב.