להקדים תרופה למכה

הסכם ממון בין בני זוג נשואים

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הסכם ממון בין בני זוג נשואים

לרוב, לאחר תקופה של נישואין, משתנה הרכבה של המשפחה, משתנה צבר הנכסים וכך גם הזכויות ביחס לאותם נכסים שנצברו. כך למשל, אם במהלך הנישואין אחד מבני הזוג קיבל דירה בירושה או במתנה, אזי לפי חוק יחסי ממון במקרה של גירושין, הצד השני לא זכאי לקבל מחצית מאותה דירה.

לעומת זאת, אם יוחלט על מכירת הדירה המשותפת בנוסף לדירה שהתקבלה בירושה, התמורה הכספית מהמכירה תופנה לרכישת דירה מרווחת למגורי המשפחה המורחבת.

במקרה של גירושין, ללא הסכם ממון, כל צד יקבל מחצית משווי מכירתה של הדירה החדשה ולא על פי שווי השקעתו היחסית בדירה החדשה. לעיתים זו כוונת הצדדים, אך לעיתים כוונתם הינה, כי במקרה של פרידה, תתבצע החלוקה על פי ההשקעה של כל אחד מבני הזוג בפועל. בלא הסכם ממון, לא יהיה לכוונתם ביטוי ותוקף חוקי.

בהסכם ממון לאחר הנישואין ניתן לקבוע נוסחה שונה של חלוקה לפיה כל צד יקבל רק את החלק היחסי שתרם לרכישת הנכס החדש, או כל חלק אחר, כפי שיסכימו ביניהם בני הזוג.

הסכם ממון לאחר הנישואין חייב באישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, אחרת יהיה חסר תוקף משפטי ומשכך לא יחייב את הצדדים.

לחשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון ראה "הסכם ממון".