להקדים תרופה למכה

הסכם ממון לקראת נישואין

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הסכם ממון לקראת נישואין

הצעה של אחד מבני הזוג לעריכת הסכם ממון לפני הנישואין, לא תמיד מתקבלת בהבנה ולעיתים אף יוצרת קושי ופוגעת בתחושת האידיליה אותה חווים בני הזוג, לקראת נישואיהם. המדובר בסוגיה רגישה וטעונה והחשש מעימותים, מונע לא פעם, מבני הזוג מלהעלות את הנושא. הנטייה לדחות את העיסוק בעתיד לבוא ולהתמודד עם תוצאותיו כאשר אלה יופיעו, הינה טעות שכיחה אשר עלולה לגבות מחיר יקר בעתיד. בני זוג העומדים להינשא ולקיים חיים משותפים ייטיבו לעשות אם יסדירו ביניהם, מבעוד מועד, את משטר יחסיהם הרכושיים באמצעות הסכם ממון ויעגנו, בין היתר, את החלוקה בעתיד של רכוש שהיה בבעלות כל אחד מהם לפני הנישואין. הסכם ממון נותן בידי בני הזוג "ארגז כלים" עקרוני וחוקי אשר ייעשה בו שימוש במקרה של פקיעת הקשר ביניהם. בהעדר הסכם ממון יחולו על הצדדים כללים ועקרונות הנקבעים בדין ובפסיקת בתי המשפט ואלה צפויים, פעמים רבות, ליצור משטר חלוקה שונה בתכלית מהמשטר אותו התכוונו בני הזוג להחיל, בעת שיחסיהם היו תקינים. לחשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון ראה "הסכם ממון".