להקדים תרופה למכה

הקשר בין הסכם ממון וצוואה

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הקשר בין הסכם ממון וצוואה

כדי להגשים את המטרות שביסודו של הסכם הממון חיוני לערוך צוואות לשני בני הזוג. הסכם הממון מסדיר את הבעלות של כל אחד מבני הזוג בנכסים במקרה של פרידה או מוות חו"ח. הסכם הממון לא יכול להסדיר מה יעשה באותם נכסים השייכים לבן הזוג לאחר מותו. עניין זה ניתן להסדרה בצוואה בלבד.

במקרה של הסכם ממון ללא צוואה, בן הזוג הנותר בחיים זכאי לקבל, בנוסף לחלקו בנכסים, גם חלק נוסף מרכושו של בן הזוג הנפטר, בהתאם לקבוע בחוק הירושה. על מנת ליצור משטר חלוקה שונה מהקבוע בחוק, יש לערוך צוואה.