חידושים בפסיקה

חידושים בפסיקה

דף הבית » חידושים בפסיקה
 • האישה דרשה מהאיש, שעזב אותה למען אישה אחרת, דמי קיום רטרואקטיביים 20 שנה אחורה, בסך של כמיליון ש"ח. בית המשפט קבע שאין לעודד "פנקסנות" זוגית ודחה את התביעה

  זוגיות "סיבוב שני" של יותר מ-20 שנה התפוצצה לאחר שהגבר עזב את האישה לטובת אישה אחרת.

  בפברואר 2015 הגישה אישה נגד בעלה לשעבר תביעה לתשלום דמי קיום בסכום של כמיליון ₪ תוך הסתמכות על הסכם שנחתם ביניהם בשנת 1993, שקבע הפרדה רכושית והתחייבות של האיש לשלם לה כל חודש סך 1,000$, בגין חלקו בהוצאות הבית.

  לטענת האישה, האיש נטל את ההסכם והעלימו ולמעט סכומים זניחים האיש לא עמד בהתחייבותו.

  האישה ביקשה לפסוק לה פיצוי כספי בסך של מיליון ₪ בגין כל אותם תשלומים חודשיים (1,000 $ כפול 20 שנים) שלא שולמו לה על ידי האיש, כפי שהתחייב בהסכם.

  האיש הודה בקיומו של ההסכם אך מכחיש את הסכום בו נקבה האישה. כמו כן טוען האיש כי הוא והאישה לא פעלו לפי ההסכם האמור אף לא יום אחד וממילא הסכם זה לא אושר כדין.

  עוד טען האיש כי יש לדחות את התביעה מחמת שיהוי קיצוני בהגשת התביעה והתיישנות כמו כן טוען הוא לחוסר תום לב מצד האישה, כשזו בחרה שלא לקזז מסכום התביעה את ההוצאות, לגביהן אין מחלוקת, ששילם עבורן.

  טענות הנתבע אף חשפו כי ישנו הסכם נוסף, מאוחר יותר (שאף ההוא לא הוגש על ידי האישה לבית המשפט), שבו התחייבו הצדדים לשמור על שוויון נכסים ולא להסתיר רכוש אחד מהשני. אלא שלטענת האיש, האישה לא פעלה בין היתר כאשר העבירה את הדירה שלה לילדיה.

  להמשך קריאה

 • אשתו השלישית של אדם בן 67 תבעה, לאחר 7 שנות נישואים, מחצית מרכוש שצבר האיש במהלך חייו: דירות, יאכטות, בריכות, רכבי אספנות, מוניטין וכושר השתכרות. בית המשפט למשפחה קיבל את התביעה רק בחלקה הקטן

  בני הזוג הכירו ב-2006, כשהאישה הגיעה לראיון עבודה בחברה שהיתה בבעלות האיש. כעבור שנה נישאו בקפריסין. האישה עבדה בחברה של האיש, עד לפרידתם, כמנהלת חשבונות והשתכרה כ-10,000 שקל בחודש.

  עבור האישה היו אלה נישואים שניים, ועבור האיש – שלישיים. באפריל 2013 נפרדו.

  במסגרת תביעות שהגישה האישה היא דרשה לקבל את חלקה ברכושו הרב של האיש, שלטענתה נצבר במהלך חייהם המשותפים.

  בין היתר, דרשה האישה לקבל מחצית מרווחי שתי החברות שבבעלות הנתבע, שכר עבודה של האישה שנמנע מלהפקיד בחשבון המשותף של הצדדים, דיבידנדים, זכויות סוציאליות, 4 יחידות דיור, כלי רכב, יאכטות ומוניטין אישי ועסקי.

  לטענתה, בינה לבין האיש היה שיתוף כלכלי במסגרתו הם ניהלו חשבון בנק משותף שאליו הופקדו רוב הכנסותיהם.

  האיש טוען מנגד כי למעט דירה משותפת, יתר הרכוש הינו "רכוש חיצוני" אשר נצבר טרם נישואיו לתובעת. מדובר ב"פרי עמל של אבותיו ושלו" וככזה אינו מהווה רכוש משותף.

  מאחר שלא הייתה מחלוקת שהדירה המשותפת שייכת לשני הצדדים בחלקים שווים, התמקד הדיון ביתר הנכסים.

  להמשך קריאה

 • השפעת משמורת משותפת על החבות במזונות. ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דינו של כב' השופט יעקב כהן שניתן בבית המשפט למשפחה ביום 11.12.13

  בית המשפט למשפחה קבע בפסק דינו את הבאים:

  ביחס למזונות:

  • מדובר בהורים החולקים זמני שהות שווים עם ילדיהם – משמורת משותפת;

  • גובה הכנסות ההורים דומה;

  • ההורים יישאו בכלל הוצאות הקטינים, בעת שהות הקטינים עימם – קרי, בחלקים שווים;

  • ההורים יישאו בחלקים שווים בהוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים;

  • חובתו המוחלטת של האב במזונות הכרחיים לילדיו הקטינים, על פי הדין האישי היהודי, חלה אך ורק עד גיל 6 (במקרה זה גילם של הילדים הינו למעלה מגיל 6).

  להמשך קריאה

 • האישה זכאית למחצית כספי הפנסיה של הגרוש שלה, למרות שהסכם הגירושין "שותק" בעניין זה ומכיל סעיף כללי של ויתור על תביעות האחד כלפי השני

  מדובר בתביעה שהגישה אישה, כ- 7 שנים לאחר שחתמה על הסכם גירושין עם בעלה לשעבר, ובה היא דורשת מחצית מזכויות הפנסיה שצבר בעלה לשעבר במהלך שנות נישואיהם.

  הסכם הגירושין, שאושר בבית המשפט, לא מאזכר את זכויותיו הפנסיוניות של הבעל שנצברו במהלך 12 שנות נישואי הצדדים יחד עם זאת, ההסכם כולל סעיף ויתור על תביעות הדדיות לפיו מרגע שחתמו הצדדים על ההסכם – אין להם ולא תהיינה לאחד כנגד זולתו , תביעות, דרישות או טענות מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור להסכם אשר מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות שלהם.

  להמשך קריאה

 • חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו – לאור החוק החדש

  לעיתים מסכימים בני זוג בהסכם הגירושין, במסגרת חלוקת הרכוש ביניהם, גם על חלוקה של זכויות פנסיוניות השייכות לאחד מהם. יש ובמועד הפרידה, הזכויות הפנסיוניות אינן נזילות (לעיתים הן חסומות לעשרות שנים) ולא ניתן לבצע החלוקה שלהן באופן מיידי.

  במקרה כזה נוצרת אצל בן הזוג הזכאי לקבל חלק מהזכויות הרשומות על שם בן הזוג האחר, אי וודאות וחוסר יכולת לאכוף באופן יעיל את זכותו, אף שזו קיבלה תוקף של פסק דין במסגרת הסכם הגירושין שאושר בבית המשפט.

  לשם כך חוקק (ביום 6.8.2014) החוק החדש: החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בן בני זוג שנפרדו, התשע"ד 2014 .
  להמשך קריאה

 • בת הזוג שאינה האם הביולוגית תוכל להיות הורה גם ללא הליך של אימוץ

  מדובר בבנות זוג יהודיות, תושבות ישראל המנהלות משק בית משותף למעלה מ – 5 שנים ורשומות במרשם האוכלוסין כ"נשואות" בעלות שם משפחה אחד משותף .

  במהלך חייהן המשותפים, החליטו להגדיל את התא המשפחתי ולהביא ילד לעולם בהליך של תרומת זרע מתורם אנונימי ולגדלו כילד של לשתיהן לכל דבר ועניין, ללא כל חשיבות לזהותה של בת הזוג שתישא את ההיריון בגופה בפועל.
  להמשך קריאה

 • למי מגיעים כספי הביטוח: לגרושתו של המנוח הרשומה כמוטבת בפוליסה או למי שהיתה נשואה לו בזמן פטירתו ?

  חוק חוזה ביטוח קובע, כי במקרה של פטירה על המבטחת לשלם את סכום הביטוח בגין מקרה מוות לידי המוטבים שמונו על ידי המנוח בפוליסה לפני מותו.
  מדובר באדם שבזמן רכישת פוליסת הביטוח היה נשוי לאשתו הראשונה אשר לימים הפכה לגרושתו ובעת פטירתו היה נשוי לאישה אחרת.
  להמשך קריאה

 • האם חלה "דוקטרינת שיתוף בנכסים בין בני זוג" ללא קשר לשאלה מי מביניהם מימן או השקיע יותר כספים ברכישת הדירה

  מדובר בבני זוג שהיו נשואים במשך 50 שנים ובמשך רוב שנות נישואיהם התגוררו בדירת מגורים הרשומה על שם הבעל בלבד.

  הבעל נפטר והותיר אחריו צוואה, במסגרתה הוריש את כל זכויותיו בדירת המגורים לבנו בלבד ולאישתו נתן את הזכות להתגורר בדירת המגורים עד יום מותה, מבלי שלאף אחד מילדיהם תהא הזכות לפנותה ללא הסכמתה.
  להמשך קריאה

 • תג מחיר לאלימות במשפחה. בעל שהורשע בניסיון לרצוח את אישתו, לא יזכה בחלק המוקנה לו מכוח החוק, בכספי הפנסיה שצברה עקב עבודתה.

  חוק יחסי ממון נועד להסדיר בין בני זוג את חלוקת הרכוש שנצבר במאמץ כלכלי משותף במסגרת היחידה המשפחתית ללא כל קשר לשיקולי אשם במערכת היחסים הזוגית.
  הסוגיה שעמדה בפני ביהמ"ש היא: באילו נסיבות יכול ביהמ"ש לחרוג מכללי החלוקה השוויונית ולקבוע חלוקה אחרת או לשלול חלוקה לחלוטין.

  להמשך קריאה

 • ביטול הסכם ממון וגירושין בגין טעות והטעיה של הבעל את האישה. לאחר שחתמה האישה על ההסכם גילה לה הבעל כי במשך שנים חי חיים כפולים ממש!

  מדובר בבני זוג נשואים שחתמו, טרם פרידתם, על הסכם ממון וגירושין במסגרתו ויתרה האישה וויתורים רכושיים נרחבים (לרבות על חלק ניכר מזכויותיה בעסקים שהקימו הצדדים במהלך נישואיהם).

  להמשך קריאה

12