אפשר למות בשקט

צוואות

דף הבית » צוואות

צוואה היא מסמך משפטי באמצעותו קובע אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו, כיצד יחולק ולמי יימסר. הצוואה תהייה תקפה מבחינה משפטית במידה והוכנה לפי הכללים והדרכים הקבועים בחוק הירושה ולא נפל בה פגם כלשהו שלא ניתן לתקנו.

הצוואה מיועדת לקבוע את אופן חלוקת הרכוש בין היורשים לאחר פטירת המוריש וניתן לעשות כן בהוראות פרטניות לגבי כל נכס ונכס או בהוראות עקרוניות ביחס לדרך החלוקה באחוזים בין היורשים, או במשולב.

החוק לא מגביל את מספר הצוואות שניתן להשאיר לאחר המוות. הצוואה האחרונה שנעשתה היא זו התקפה וכל קודמותיה בטלות.

מתי ולמי מומלץ לערוך צוואה

  • ידועים בציבור – כדי לחסוך את הויכוחים המוכרים בעניין מעמדו של הידוע בציבור, האם עמד במבחני הפסיקה (יחסי אישות וניהול משק בית משותף).
  • פיצול ירושה – כאשר המוריש מבקש להוריש חלקים מיוחדים מעיזבונו לנהנים אחרים שלא עונים על הגדרת יורש בדיני הירושה או לקבוע חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק הירושה.
  • כאשר יש צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מות המצווה.
  • זוג מבוגר ללא ילדים ושארים קרובים אחרים, כדאי שיערוך צוואה לרכושו הנותר, אחרת הוא יועבר לניהול נכסי נפקדים באפוטרופוס הכללי.
  • זוג שנישא בשנית ויש לו ילדים מסיבוב ראשון וכן ילדים משותפים, כדאי שיערוך צוואה שמפרטת במדויק כמה כל נהנה יקבל.